Giới thiệu bảng đổi đơn vị Vật Lý 12

bảng đổi đơn vị vật lý 12

Vật Lý thuộc môn học của khoa học tự nhiên. Do đó các đại lượng tự nhiên sẽ được đo lường bằng các đại lượng vật lý, và mỗi đại lượng vật lý sẽ được đo lường bằng đơn vị vật lý. Bảng đổi đơn vị vật lý 12 được thống nhất và sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

1. Ý nghĩa của từng đơn vị vật lýbảng đổi đơn vị vật lý 12

  • Đơn vị kilôgam, ký hiệu là kg

Kilôgam được dùng để xác định một vật nào đó có khối lượng nặng hay nhẹ. 1 kg là khối lượng chuẩn của một vật được thống nhất tại cơ quan đo lường quốc tế. 

  • Đơn vị giây, ký hiệu là s

Đây là đặc trưng cho một khoảng thời gian nào đó. Nó giúp chúng ta biết  đó là khoảng thời gian ngắn hay dài.

  • Đơn vị mét, ký hiệu là m

Nét đặc trưng cho khoảng cách của hai điểm nào đó  giúp chúng ta nhận biết đó là khoảng cách dài hay ngắn, to hay nhỏ so với tiêu chuẩn đã đề ra.

2. Một số bảng đổi đơn vị vật lý 12bảng đổi đơn vị vật lý 12

– Bảng đổi đơn vị mét

Đây là cách đổi đơn vị vật lý 12 cơ bản, bất kỳ học sinh nào cũng phải nắm được.

Tên Ký hiệu Quy đổi về mét
Inch In 2.54 x 10-2

 

Feet Ft 30.48 x 10-2
Dặm Mi 1609
Hải lý   1850
Yard Yd 0.9144
Ăngstrong Ao 10
Năm ánh sáng Light year 9.461 x 1015
Đơn vị thiên văn Ae 1.49 x 101

– Bảng đổi đơn vị kgbảng đổi đơn vị vật lý 12

Đơn vị kg thường gặp trong các đại lượng vật lý, đồng thời có ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, chứ không chỉ xuất hiện riêng trên bảng đổi đơn vị vật lý 12.

Tên đơn vị Quy đổi
Slug 14.59
Pound 0.454
Tạ 102
Tấn 103
Đơn vị khối lượng nguyên tử 1.66057 x 10-27
Đo khối lượng đá quý 2 x 10-4

– Bạn đổi đơn vị theo công thức Vật Lý

Bảng đổi này được sử dụng nhiều trong giải bài tập vật lý 12

Ý nghĩa Cách đọc Ký hiệu
Đo lực Newton N = kg.m/s2
Năng lượng Jun J = N.m
Áp suất Pascal Pa = N/m2
Công suất Watt W = J/s

Bảng đổi đơn vị khi có tiếp đầu ngữ ở đầu

Cách đọc Ký hiệu Số mũ
Exa E- 1018
Penta P- 1015
Tera T- 1012
Giga G- 109
Mega M- 106
Kilo k- 103
Hecto h- 102
Deca da- 101
Deci d- 10-1
Centi c- 10-2
Milli m- 10-3
Micro m- 10-6
Nano n- 10-9
Pico p- 10-12
Femto f- 10-15
Atto a- 10-18

Bảng đổi đơn vị Vật Lý 12 được áp dụng thống nhất, do đó các bạn cần ghi nhớ để áp dụng trong cách giải bài tập,giúp đạt kết quả học tập cao nhất nhé. Hy vọng các thông tin trên hữu ích với các bạn học sinh lớp 12.

Xem Thêm  Hướng dẫn cách đổi đơn vị trong vật lý 12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gọi Ngay