kết quả báo cáo thực hành bài 6 vật lý 12

Kết quả báo cáo thực hành bài 6 vật lý 12 về dao động của con lắc đơn sẽ giúp cho học sinh giải các bài tập và nâng cao khả năng tư duy các khái niệm vật lý. Tham khảo ngay nội dung thí nghiệm và kết quả báo cáo dưới đây.

1. Chuẩn bị thí nghiệm

kết quả báo cáo thực hành bài 6 vật lý 12

+ 3 quả nặng 50g

+ Sợi dây dài khoảng 1m (không bị dãn)

+ Giá để treo con lắc khi làm thí nghiệm, có thể điều chỉnh chiều dài của con lắc trong quá trình thực hiện

+ Đồng hồ bấm giờ sai số không quá 2s, có thể dùng đồng hồ có cổng quang điện

+ Thước đo chiều dài khoảng 500mm

+ Tờ giấy kẻ ô milimet

2. Tiến hành thí nghiệm 

kết quả báo cáo thực hành bài 6 vật lý 12

2.1. Thí nghiệm 1

  1. Chu kì dao động của con lắc đơn phụ thuộc vào biên độ dao động như thế nào?

Thực hiện: 

–        Quả nặng 50g, chiều dài con lắc là 50cm, kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng với biên độ A là 3cm.

–        Thực hiện do con lắc trong 10 dao động toàn phần mỗi lần đo thời gian phải lặp lại 1 lần rồi lấy gí trị trung bình ghi nhận được

–        Thực hiện đo tương tự với các giá trị khác nhau của biên độ A khi A=3. A=6, A=9, A=18cm

Kết quả đạt sau khi thí nghiệm:

Xem Thêm  Công thức độc lập thời gian và bí quyết ghi nhớ

Bảng 6.1: m = 50g, l = 50,0cm 

A (cm)  sinα = A/l  Góc lệch α (o Thời gian 10 dao động t (s) Chu kì T (s) 
A1 = 3,0  0,06  3,44o t1 = 14,32 ± 0,32  T1 = 1,432 ± 0,032 
A2 = 6,0  0,12  6,89o t2 = 14,12 ± 0,20  T2 = 1,412 ± 0,020 
A3 = 9,0  0,18  10,37o t3 = 14,54 ± 0,24  T3 = 1,454 ± 0,024 
A4 = 18  0,36  21,1o t4 = 15,84 ± 0,31  T4 = 1,584 ± 0,031 

Kết quả báo cáo thực hành bài 6 vật lý 12

Xem Thêm  Hướng dẫn cách đổi đơn vị trong vật lý 12

– Chu kỳ T1 = t1/10 = 1,432s; T2 = t2/10 = 1,412s; T3 = t3/10 = 1,454s

Kết luận: Con lắc đơn dao động với biên độ nhỏ thì được coi là dao động điều hoà. Chu kỳ của con lắc không phụ thuộc vào biên độ dao động.

2.2. Thí nghiệm 2

  1. Chu kì dao động T của con lắc đơn phụ thuộc vào khối lượng m của con lắc như thế nào?

Thực hiện:

+ Chiều dài con lắc đơn cố định 50cm, khối lượng của con lắc lần lượt là: 50; 100, 150g 

+ Đo thời gian 10 dao động toàn phần để xác định chu kì T

Bảng 6.2: l = 50,0cm, A = 3cm

Kết quả đạt được theo thí nghiệm 

m (g) Thời gian 10 dao động t (s)  Chu kì T(s) 
50  tA = 14,16 ± 0,26  TA = 1,416 ± 0,026 
100  tB = 14,22 ± 0,20  TB = 1,422 ± 0,020 
150  tC = 14,36 ± 0,28  TC = 1,436 ± 0,028 

  + Con lắc khối lượng mA có chu kỳ TA = 1,416 ± 0,026 

   + Con lắc khối lượng mB có chu kỳ TB = 1,422 ± 0,020 

   + Con lắc khối lượng mC có chu kỳ TC = 1,436 ± 0,028 

Kết luận: Chu kỳ của con lắc đơn dao động nhỏ (α > 10o) không phụ thuộc vào khối lượng của con lắc. 

3. Tổng kết

kết quả báo cáo thực hành bài 6 vật lý 12

Kết quả báo cáo thực hành bài 6 vật lý 12: Dao động của con lắc đơn có thể suy ra chu kỳ dao động của con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ không phụ thuộc vào khối lượng và biên độ dao động của con lắc mà tỉ lệ với căn bậc hai chiều dài l của con lắc đơn và tỉ lệ nghịch với căn bậc hai của gia tốc rơi tự do tại nơi làm thí nghiệm, hệ số tỉ lệ bằng .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *